Menu Zavřeno

Regulátor průtoku V2PHE

Během přívalových dešťů je obvykle nezbytné zajistit usměrněný a kontinuální odtok vody, aby nedošlo k přesycenístokové sítě, vsaku apod. K tomuto účelu je nezbytná instalace regulátoru průtoku.

Regulátor průtoku V2PHEumožňuje regulaci dešťové vody díky důmyslnému tvaru. Ten má za následek spirálové zvíření uvnitř zařízení a žádané zmenšení průtoku. Model regulátoru se navrhuje dleparametrů poskytnutých zákazníkem, nebo projektantem..

Modely V2PHE jsou instalovány dovnitř doRN s dešťovou vodou na odtokový otvor.

Příklady použití

Regulátor  průtoku je instalován v zařízeních jako jsou:

 • retenční nádrže s dešťovou vodou (betonové, nebo plastové)
 • struktury kanalizačních přepadů

Umístění před následující zařízení:

 • Odlučovače lehkých kapalin
 • Sedimentační nádrže
 • Přečerpávací  stanice

Funkční princip

Při zvýšení výšky hladiny vody v RN dojde k zvýšení tlaku na odtokový otvor, přičemž se vytvoří uvnitř regulátoruvortexovýefekt a v jeho středu se vytvoří vzduchové jádro.

Tyto generované ztráty způsobují požadovanou regulaci.

Výhody

 • Dostupnost: zasíláme obratem.
 • Nízká hmotnost: připojení přímo na odtokový otvor.
 • Žádné pohyblivé části:nehrozí zablokování jakéhokoliv mechanismu. Díky používání jednoduchého kalibrovaného otvoru nebo regulátoru s proměnlivým průřezem je omezeno riziko ucpání.
 • Vertikální nebo horizontální umístění.
 • Odolné vůči korozi.
 • Snadná údržba: odnímatelný systém díky integrované přírubě.

Princip montáže

 • Betonová retenční nádrž kruhového půdorysu, nebo rovná stěna (v takovém případě doporučujemepoložku V2P15, pro přechod na stěnu). Označte a následně vyvrtejte 4 otvory v betonové stěně, díry opatřete hmoždinkami a pomocí šroubů ukotvěte ke stěně
 • Do plastových jímek se V2PHE upevňuje přilepenímo dtokové objímky (zásuvné PVC) na konec PVC potrubí (standardní Ø 110 mm).
 • Zařízení s výstupem o Ø 63 a Ø 75 jsou dodávány s adaptačními prvky pro připojení k PVC Ø110.
 • Zkoste hranu trubky, očistěte a odmastěte styčné plochy PVC které se budou lepit. Naneste malou vrstvou mezi lepené plochy. Při lepení kontrolujte vodorovnost vstupního hrdla.