Menu Zavřeno

SRT

Polyesterové přečerpávací stanice jsou vyráběny na míru. Lze je osadit jedním, dvěma, případně i třemi čerpadly (100 % + 100 % potřebného výkonu, nebo dle požadavku).

Stručný popis a výhody:

 • sklolaminátové ČS jsou vyráběny z ortogonálně navíjených skelných vláken do polyesterové pryskyřice. Tato technologie přináší velmi vysokou statickou odolnost proti působení vztlakové síly a zemních tlaků na ČS
 • Sklolaminátové ČS jsou rovněž v podstatě dokonale odolné vůči působení nejrůznějších agresivních typů vody, včetně splaškové.
 • Sklolaminátové ČS jsou vždy zcela vystrojené, opatřené uzamykatelným poklopem, vnitřním potrubím, zpětnými klapkami, uzavíracími ventily, 2 čerpadla ovládací automatika čerpadel (volitelné druhy), rozvaděč, případně i GSM modulem
 • záruční doba na tyto sklolaminátové ČS je 15 let
 • sklolaminátové ČS jsou samonosné konstrukce, což znamená, že není zapotřebí je obetonovat.
 • směrování a hloubky nátoku a výtlaku se vyrábí vždy přesně dle požadavků projektu
 • sklolaminátové ČS jsou vhodné pro uložení i pod hladinu spodní vody, která může být až po terén, aniž by bylo riziko jakékoliv deformace
 • pokud je instalace pod hladinou spodní vody, ČS se ukotví. např. pomocí kotvící sady, bez nutnosti realizovat podkladní desku předem. Kotvící sada je konstrukce několika kusů kari sítě , která je již namontovaná na ČS při dodávce. ČS se tedy uloží na štěrkovou vrstvu a kotvící sada se proleje betonem u dna ČS, čímž je ošetřena proti vztlaku spodní vody. Následně se pokračuje v obsypu např. pískem, nebo i vhodným výkopkem.
 • spádované dno, dokonale hladký interiér, na kterém neulpívají nečistoty a velmi odolný materiál vůči agresivnímu prostředí = rychlá údržba pravidelně šetřící náklady do budoucna
 • možné umístění ČS do pochozí i pojezdové plochy
 • v případě poruchy jednoho z čerpadel je zajištěn automatický záskok
 • čerpadla se střídají při každém čerpacím cyklu, takže nedojde k zanesení nečinného čerpadla
 • SRT DN50 (2x čerpadlo s patními koleny)
 • SRT DN65 (2x čerpadlo s patními koleny)

Elektrorozvaděče